Liên hệ

========================================================

Phòng Đào Tạo
Trường Đại học Bách Khoa

Địa chỉ: 101 Nhà A1, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

               107 Nhà H1, Đại học Bách Khoa - Cơ sở Dĩ An (khu ĐH Quốc Gia, Thủ Đức, TP.HCM)

Email: pdt@hcmut.edu.vn

Điện thoại: (02) 838 654 087     ;Số Fax: (02) 838 637 002

=========================================================

Thông tin lãnh đạo Phòng Đào Tạo