PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo là một trong các phòng chức năng, chịu trách nhiệm tổ chức-quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường bao gồm các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng, hệ vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa. Chịu trách nhiệm chính lập biểu đồ đào tạo hàng năm, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ. Lập thời khoá biểu từng học kỳ cho bậc đại học, cao đẳng. Phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên và phân công giảng dạy cho giảng viên

 • ThÔNG TIN MỚI

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC TRA TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2014 Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Tháng 10 - Hệ Không Chính Quy Thời Khóa Biểu Chính Thức Học Kỳ 1 - Năm 2014-2015 (Các lớp địa phương) Thời Khóa Biểu Chính Thức Học Kỳ 1 - Năm 2014-2015 (Các lớp HTĐ ban ngày) Thời Khóa Biểu Chính Thức Học Kỳ 1 - Năm 2014-2015 (Các Lớp Buổi Tối) Thông tin về giấy chứng nhận kết quả, giấy báo trúng tuyển&gọi nhập học tuyển sinh
 • BIỂU ĐỒ

 • SINH VIÊN

  Thời Khóa Biểu Chính Thức Học Kỳ 1 - Năm 2014-2015 (Các lớp địa phương) Thời Khóa Biểu Chính Thức Học Kỳ 1 - Năm 2014-2015 (Các lớp HTĐ ban ngày) Thời Khóa Biểu Chính Thức Học Kỳ 1 - Năm 2014-2015 (Các Lớp Buổi Tối) Danh sách môn học cốt lõi ngành khoa Công Nghệ Hóa Học Lich thi cuối học kỳ 3/2013-2014 (DT133) Tổng hợp quy định về yêu cầu trình độ tiếng Anh theo hướng TOEIC
 • GIỜ HỌC

 • BKPAY

 • ĐKÝ IN BẢNG ĐIỂM

 • EMAIL

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • NGÀNH

 • Kết quả tuyển sinh

 • TỐT NGHIỆP

  Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Tháng 10 - Hệ Không Chính Quy Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014 Chương trình lễ tốt nghiệp_Tháng 4/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt tháng 4/2014
 • HỎI ĐÁP

 • Web cũ

 • XÉT CCAV

 • ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 • NỘP BẰNG PTTH

 • hinh