PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo là một trong các phòng chức năng, chịu trách nhiệm tổ chức-quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường bao gồm các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng, hệ vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa. Chịu trách nhiệm chính lập biểu đồ đào tạo hàng năm, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ. Lập thời khoá biểu từng học kỳ cho bậc đại học, cao đẳng. Phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên và phân công giảng dạy cho giảng viên

 • ThÔNG TIN MỚI

  Lịch Trình Tuyển Sinh Hệ KCQ - VLVH 2014 Lịch thi lại học kỳ 2/13-14 lớp Việt Pháp Lịch Thí Nghiệm Cơ Lưu Chất lớp Buổi tối hệ VLVH Lịch Hoàn Lại Biên Nhận Tạm Thời Dự Thính Học Lại Hè 2014 Nhập học đại học chính quy 2014 bổ sung - 8g00 ngày 29/8/2014 (Thứ Sáu) THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC TRA TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2014
 • BIỂU ĐỒ

 • SINH VIÊN

  Lịch thi lại học kỳ 2/13-14 lớp Việt Pháp Lịch Thí Nghiệm Cơ Lưu Chất lớp Buổi tối hệ VLVH Lịch Hoàn Lại Biên Nhận Tạm Thời Dự Thính Học Lại Hè 2014 Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Được Nhận và không được nhận LVTN Thời Khóa Biểu Chính Thức Học Kỳ 1 - Năm 2014-2015 (Các lớp địa phương) Thời Khóa Biểu Chính Thức Học Kỳ 1 - Năm 2014-2015 (Các lớp HTĐ ban ngày)
 • GIỜ HỌC

 • BKPAY

 • ĐKÝ IN BẢNG ĐIỂM

 • EMAIL

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • NGÀNH

 • Kết quả tuyển sinh

 • TỐT NGHIỆP

  Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Tháng 10 - Hệ Không Chính Quy Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014 Chương trình lễ tốt nghiệp_Tháng 4/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt tháng 4/2014
 • HỎI ĐÁP

 • Web cũ

 • XÉT CCAV

 • ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 • NỘP BẰNG PTTH

 • hinh