ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).
 • TIN TỔNG HỢP

  Thay đổi ngày kiểm tra giữa kỳ HK222 môn Vật Lý 1 , Nhóm Dự thính Lịch thi cuối kỳ HK1/2022-2023 Lịch Kiểm tra giữa kỳ HK1/2022-2023 Lịch thi cuối kỳ Dự thính HK3/2021-2022 ( cập nhật 14/07/2022) Lịch kiểm tra giữa kỳ Dự thính hè 2022 ( HK3/2021-2022) Lịch thi cuối kỳ HK2/2021-2022
 • LỊCH HỌC VỤ

 • SINH VIÊN

  Thay đổi ngày kiểm tra giữa kỳ HK222 môn Vật Lý 1 , Nhóm Dự thính Lịch thi cuối kỳ HK1/2022-2023 Lịch Kiểm tra giữa kỳ HK1/2022-2023 Lịch thi cuối kỳ Dự thính HK3/2021-2022 ( cập nhật 14/07/2022) Lịch kiểm tra giữa kỳ Dự thính hè 2022 ( HK3/2021-2022) Lịch thi cuối kỳ HK2/2021-2022
 • CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • TRA DANH SÁCH

 • Cổng thông tin sinh viên

 • tuyển sinh

 • NGÀNH ĐÀO TẠO

 • TỐT NGHIỆP

  DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2022 Danh sách tốt nghiệp năm 2022 - Hệ Chính Quy. DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2021 DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2020 DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2020 LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 11/2019
 • Tra cứu văn bằng

 • --MyBK-- (DỊCH VỤ)

 • CHƯƠNG TRÌNH ACTS

 • Quy Trình ISO