PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo là một trong các phòng chức năng, chịu trách nhiệm tổ chức-quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường bao gồm các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng, hệ vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa. Chịu trách nhiệm chính lập biểu đồ đào tạo hàng năm, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ. Lập thời khoá biểu từng học kỳ cho bậc đại học, cao đẳng. Phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên và phân công giảng dạy cho giảng viên

 • ThÔNG TIN MỚI

  DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - HỌC KỲ II/2014-2015 Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 1/2014-2015 (Việt Pháp) Lịch kiểm tra giữa kỳ 1/2014-2015 môn Vật lý 2 Tuyển sinh 2015: Tổ hợp các môn thi KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2015 (DỰ KIẾN) Tuyển sinh 2015: Ngành - Môn thi - Chỉ tiêu
 • BIỂU ĐỒ

 • SINH VIÊN

  DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - HỌC KỲ II/2014-2015 Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 1/2014-2015 (Việt Pháp) Lịch kiểm tra giữa kỳ 1/2014-2015 môn Vật lý 2 Danh sách kiểm tra điều kiện đăng ký TTTN và Tiểu luận tốt nghiệp - Cao Đẳng Danh sách sinh viên bằng 2 phân theo hình thức học LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1/2014-2015 HỆ VLVH
 • GIỜ HỌC

 • BKPAY

 • ĐKÝ IN BẢNG ĐIỂM

 • EMAIL

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • NGÀNH

 • tuyển sinh

 • TỐT NGHIỆP

  Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ ĐH VLVH tháng 11/2014 Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Bổ Sung HK1 2014-2015 Hệ Không Chính Quy Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 10/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014 Chương trình lễ tốt nghiệp_Tháng 4/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt tháng 4/2014
 • CÁC DỊCH VỤ

 • Web cũ

 • HỎI ĐÁP

 • ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 • NỘP BẰNG PTTH

 • hinh