PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo là một trong các phòng chức năng, chịu trách nhiệm tổ chức-quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường bao gồm các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng, hệ vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa. Chịu trách nhiệm chính lập biểu đồ đào tạo hàng năm, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ. Lập thời khoá biểu từng học kỳ cho bậc đại học, cao đẳng. Phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên và phân công giảng dạy cho giảng viên

 • ThÔNG TIN MỚI

  Thông báo thay đổi phòng kiểm tra giữa học kỳ 1/14-15 (K.2014) Kết quả kiểm tra anh văn đầu vào (22/11/14) LỊCH CUỐI KỲ HK1/14-15 KHÓA 2014 TẠI ĐỊA PHƯƠNG LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1/2014-2015 CÁC LỚP HỆ THỐNG ĐIỆN Thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK2/2014-2015 Lich thi cuối học kỳ 1/2014-2015 - DỰ THÍNH
 • BIỂU ĐỒ

 • SINH VIÊN

  Thông báo thay đổi phòng kiểm tra giữa học kỳ 1/14-15 (K.2014) Kết quả kiểm tra anh văn đầu vào (22/11/14) LỊCH CUỐI KỲ HK1/14-15 KHÓA 2014 TẠI ĐỊA PHƯƠNG LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1/2014-2015 CÁC LỚP HỆ THỐNG ĐIỆN Thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK2/2014-2015 Lich thi cuối học kỳ 1/2014-2015 - DỰ THÍNH
 • GIỜ HỌC

 • BKPAY

 • ĐKÝ IN BẢNG ĐIỂM

 • EMAIL

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • NGÀNH

 • tuyển sinh

 • TỐT NGHIỆP

  Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ ĐH VLVH tháng 11/2014 Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Bổ Sung HK1 2014-2015 Hệ Không Chính Quy Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 10/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014 Chương trình lễ tốt nghiệp_Tháng 4/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt tháng 4/2014
 • HỎI ĐÁP

 • Web cũ

 • XÉT CCAV

 • ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 • NỘP BẰNG PTTH

 • hinh