ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).
 • TIN TỔNG HỢP

  THAY ĐỔI LỊCH THI HỌC KỲ 1/2017-2018 THAY ĐỔI NGÀY THI CUỐI KỲ 1/2017-2018 HỆ VLVH Lịch thi cuối kỳ các lớp hệ VLVH và ĐTTXa HK1/2017-2018 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 - K.2013 -> K.2016 (CƠ SỞ DĨ AN) LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 - K.2013 -> K.2016 (CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT) Lịch thi lại học kỳ 2 Năm học 2016-2017 - Việt Pháp
 • LỊCH HỌC VỤ

 • SINH VIÊN

  THAY ĐỔI LỊCH THI HỌC KỲ 1/2017-2018 THAY ĐỔI NGÀY THI CUỐI KỲ 1/2017-2018 HỆ VLVH Lịch thi cuối kỳ các lớp hệ VLVH và ĐTTXa HK1/2017-2018 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 - K.2013 -> K.2016 (CƠ SỞ DĨ AN) LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 - K.2013 -> K.2016 (CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT) Lịch thi lại học kỳ 2 Năm học 2016-2017 - Việt Pháp
 • CÁN BỘ GIẢNG DẠY

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • TRA DANH SÁCH

 • Cổng thông tin sinh viên

 • tuyển sinh

 • NGÀNH ĐÀO TẠO

 • TỐT NGHIỆP

  Danh sách Sinh viên Chưa Đủ Điều Kiện Xét Tốt Nghiệp Đợt Tháng 4/2015 Hệ VLVH Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Tốt Nghiệp HK2/2014-2015 hệ VLVH -Bổ Sung Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ ĐH VLVH tháng 11/2014 Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Bổ Sung HK1 2014-2015 Hệ Không Chính Quy Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 10/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014
 • Tra cứu văn bằng

 • --MyBK-- (DỊCH VỤ)

 • Hỏi đáp sinh viên