ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).
 • ThÔNG TIN MỚI

  Lịch thi lại học kỳ 2 - Năm học 14 -15 - VIệt Pháp DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI HỆ HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC 2015 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI HỆ ĐẠI HỌC BẰNG 2 NĂM 2015 MẪU GIẤY BÁO DỰ THI HỆ ĐẠI HỌC BẰNG 2 MẪU GIẤY BÁO DỰ THI HỆ HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI PHÒNG HỌC HK HÈ 2015 NGÀY 02/08/2015
 • LỊCH HỌC VỤ

 • SINH VIÊN

  Lịch thi lại học kỳ 2 - Năm học 14 -15 - VIệt Pháp THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI PHÒNG HỌC HK HÈ 2015 NGÀY 02/08/2015 LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ HỌC LẠI HỌC KỲ 2/2014-2015 HỆ VLVH Lịch thi học kỳ 3 - Năm học 14 -15 LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ HỌC LẠI HÈ 2015 HỆ VLVH DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN HỆ VLVH & ĐTTX QUA MẠNG DỰ THI KIỂM TRA ANH VĂN ĐỢT THI NGÀY 19/07/2015
 • GIỜ HỌC

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • ĐKÝ IN BẢNG ĐIỂM

 • EMAIL

 • BKPAY

 • NGÀNH

 • tuyển sinh 2015

 • TỐT NGHIỆP

  Danh sách Sinh viên Chưa Đủ Điều Kiện Xét Tốt Nghiệp Đợt Tháng 4/2015 Hệ VLVH Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Tốt Nghiệp HK2/2014-2015 hệ VLVH -Bổ Sung Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ ĐH VLVH tháng 11/2014 Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Bổ Sung HK1 2014-2015 Hệ Không Chính Quy Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 10/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014
 • CÁC DỊCH VỤ

 • Web cũ

 • HỎI ĐÁP

 • ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 • NỘP BẰNG PTTH

 • hinh