PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo là một trong các phòng chức năng, chịu trách nhiệm tổ chức-quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường bao gồm các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng, hệ vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa. Chịu trách nhiệm chính lập biểu đồ đào tạo hàng năm, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ. Lập thời khoá biểu từng học kỳ cho bậc đại học, cao đẳng. Phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên và phân công giảng dạy cho giảng viên

 • ThÔNG TIN MỚI

  Danh sách thí sinh thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 2014(QSB) THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2014 Bảng điểm chuẩn(dự kiến) trường Bách Khoa(QSB) 2014 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VỪA LÀM VỪA HỌC HK1 (2014-2015) - Các Lớp Hệ Thống Điện- KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VỪA LÀM VỪA HỌC HK1 (2014-2015) - Các Lớp Tại Địa Phương - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VỪA LÀM VỪA HỌC HK1 (2014-2015) - Các Lớp Buổi Tối -
 • BIỂU ĐỒ

 • SINH VIÊN

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VỪA LÀM VỪA HỌC HK1 (2014-2015) - Các Lớp Hệ Thống Điện- KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VỪA LÀM VỪA HỌC HK1 (2014-2015) - Các Lớp Tại Địa Phương - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VỪA LÀM VỪA HỌC HK1 (2014-2015) - Các Lớp Buổi Tối - HK141 - Thời khoá biểu dự kiến Danh Sách Sinh Viên Đã Thanh Toán Học Phí Học Lại Hè 2014 Danh Sách Sinh Viên Chưa Thanh Toán Học Phí Học Lại Hè 2014
 • GIỜ HỌC

 • BKPAY

 • ĐKÝ IN BẢNG ĐIỂM

 • EMAIL

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • NGÀNH

 • Kết quả tuyển sinh

 • TỐT NGHIỆP

  Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014 Chương trình lễ tốt nghiệp_Tháng 4/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt tháng 4/2014
 • HỎI ĐÁP

 • Web cũ

 • XÉT CCAV

 • ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 • NỘP BẰNG PTTH

 • hinh