ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).
 • ThÔNG TIN MỚI

  THÔNG BÁO THU NHẬN SINH VIÊN ĐANG BỊ TẠM DỪNG - PHỤC HỒI TÊN ĐỂ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2/2015-2016 (VLVH THÔNG BÁO THU NHẬN SINH VIÊN ĐANG BỊ TẠM DỪNG - PHỤC HỒI TÊN ĐỂ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC LỚP DỰ THÍNH HỌC LẠI 2016(VLVH THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY CÁC LỚP MÔN HỌC ANH VĂN HỆ VLVH TỪ NGÀY 28/11/2015 KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (LỚP DỰ THÍNH HỌC LẠI VHVL) HK151 KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (VHVL) HK152 KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (LỚP DỰ THÍNH) HK152
 • LỊCH HỌC VỤ

 • SINH VIÊN

  THÔNG BÁO THU NHẬN SINH VIÊN ĐANG BỊ TẠM DỪNG - PHỤC HỒI TÊN ĐỂ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2/2015-2016 (VLVH THÔNG BÁO THU NHẬN SINH VIÊN ĐANG BỊ TẠM DỪNG - PHỤC HỒI TÊN ĐỂ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC LỚP DỰ THÍNH HỌC LẠI 2016(VLVH THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY CÁC LỚP MÔN HỌC ANH VĂN HỆ VLVH TỪ NGÀY 28/11/2015 KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (LỚP DỰ THÍNH HỌC LẠI VHVL) HK151 KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (VHVL) HK152 KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (LỚP DỰ THÍNH) HK152
 • GIỜ HỌC

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • ĐKÝ IN BẢNG ĐIỂM

 • EMAIL

 • BKPAY

 • NGÀNH

 • tuyển sinh 2015

 • TỐT NGHIỆP

  Danh sách Sinh viên Chưa Đủ Điều Kiện Xét Tốt Nghiệp Đợt Tháng 4/2015 Hệ VLVH Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Tốt Nghiệp HK2/2014-2015 hệ VLVH -Bổ Sung Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ ĐH VLVH tháng 11/2014 Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Bổ Sung HK1 2014-2015 Hệ Không Chính Quy Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 10/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014
 • MyBK

 • WEB CŨ

 • HỎI ĐÁP

 • ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 • NỘP BẰNG PTTH

 • hinh