ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).
 • TIN TỔNG HỢP

  Lịch thi lại học kỳ 1 Năm học 2015-2016 - VIỆT PHÁP THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP ĐỊA PHƯƠNG HK2/2015-2016 THAY ĐỔI NGÀY THI CUỐI KỲ HỌC LẠI (RZ151) CÁC LỚP HỆ VLVH DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ VLVH CHƯA HOÀN TẤT HỌC PHÍ (TÍNH ĐẾN NGÀY 15/1/2016) DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ VLVH, DTTXa XÉT NHẬN LVTN HK2/2015-2016 (CẬP NHẬT NGÀY 18/1/2016) DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ VLVH BUỘC THÔI HỌC VÌ TỰ Ý NGHỈ HỌC QUÁ 2 HỌC KỲ
 • LỊCH HỌC VỤ

 • SINH VIÊN CQ

  Lịch thi lại học kỳ 1 Năm học 2015-2016 - VIỆT PHÁP THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP ĐỊA PHƯƠNG HK2/2015-2016 THAY ĐỔI NGÀY THI CUỐI KỲ HỌC LẠI (RZ151) CÁC LỚP HỆ VLVH DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ VLVH CHƯA HOÀN TẤT HỌC PHÍ (TÍNH ĐẾN NGÀY 15/1/2016) DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ VLVH, DTTXa XÉT NHẬN LVTN HK2/2015-2016 (CẬP NHẬT NGÀY 18/1/2016) DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ VLVH BUỘC THÔI HỌC VÌ TỰ Ý NGHỈ HỌC QUÁ 2 HỌC KỲ
 • CÁN BỘ GIẢNG DẠY

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • Tra cứu văn bằng

 • TỐT NGHIỆP

  Danh sách Sinh viên Chưa Đủ Điều Kiện Xét Tốt Nghiệp Đợt Tháng 4/2015 Hệ VLVH Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Tốt Nghiệp HK2/2014-2015 hệ VLVH -Bổ Sung Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ ĐH VLVH tháng 11/2014 Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Bổ Sung HK1 2014-2015 Hệ Không Chính Quy Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 10/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014
 • tuyển sinh

 • NGÀNH ĐÀO TẠO

 • SINH VIÊN VLVH

 • SINH VIÊN KHÁC

 • --MyBK-- (DỊCH VỤ)

 • WEB Cũ

 • Hỏi đáp sinh viên