3
Về trước
SỔ TAY VLVH (BK&ĐP) HK131 -HK1(2013-2014)
Cơ hội ĐKMH (D2, DZ) ... cuối trang !
"Dự thính -Chuyển hệ" ... (VLVH <> ĐHCQ,B2)...
 
Thông báo HỌC LẠI HK123
Mẫu đký thanh toán HP tự động DAB
Môn học tương đương, thay thế
Địa chỉ các địa phương liên kết
   HỌC KỲ 1 (2013-2014)- HK131 Xem Quy trình ĐKMH học kỳ chính
     Hướng dẫn đăng ký "Học cùng hệ ĐHCQ"

Cơ hội học môn tương đương trong lớp BẰNG II và lớp QUỐC TẾ  

 • Danh sách Sv đủ điều kiện nhận LVTN học kỳ 1/2013-2014(update 07/10/2013)
 • Danh sách Sv hủy nhận LVTN học kỳ 1/2013-2014 do chưa đạt trình độ Anh văn Toeic 400(update 10/09/2013)
 • Danh sách Sv đủ điều kiệnnhận LVTN đợt 1 học kỳ 1/2013-2014(update 05/09/2013)
 • Danh sách Sv khóa 08 trở về trước đủ điều kiệnKhông đủ điều kiện nhận LVTN học kỳ 1/2013-2014(update 28/08/2013)
 • Danh sách Sv khóa 09 trở về sau đủ điều kiện nhận LVTN học kỳ 1/2013-2014(update 28/08/2013)
 • Danh sách Sv đủ điều kiệnKhông đủ điều kiện nhận LVTN học kỳ 1/2013-2014.
 • DS CBGD chưa nộp điểm thi giữa kỳ hk2/12-13 VLVH Ds --/--/2013


 • Thông báo() kế hoạch ĐKMH HK131 dành cho Sv hệ ĐTTXa từ ngày 02/10/2013
 • Thông báo() kế hoạch ĐKMH BT&DP HK131 từ ngày 21/05
 • Thông báo() Quy định về đối tượng sinh viên với các loại hình lớp
 • Sổtay131 - Lịch trình chính thức, quy định và các hướng dẫn cần biết cho HK131 ...
 • Môn học trước, môn tiên quyết TTBDVH-BK

 •   
  Kế hoạch GD học kỳ  là phần trích từ CTĐT tương ứng từng HK của một "khóa-ngành" - đã được Khoa duyệt - là DS các MH mà sinh viên nên chọn theo học (có TKB xếp thuận tiện nhất).
  TKB dự kiến (công bố cùng thời điểm in Sổ tay) sẽ được cập nhật thêm các thay đổi bổ sung - tuần tự cho tới khi in TKB chính thức. SV hết sức lưu ý để theo dõi cập nhật cho bản thân mình và để đi học cho đúng.
    KẾ HOẠCH GD
   Vừa làm vừa học(BK&ĐP)

 • Lớp ĐH VLVH Buổi tối BK
  BT09; BT10; BT11; BT12
 • Các lớp ĐH KCQ Tại ĐP
  ĐP09; ĐP10; ĐP11; ĐP12
 • Các Lớp Hệ thống điện (BK)
 •   TKB CHÍNH THỨC
    Vừa làm vừa học... 

 • Các Lớp ĐH VLVH Buổi tối (BK)
 • BT09; BT10; BT11; BT12; BT13
 • Các lớp ĐH VLVH Tại ĐP
 • ĐP09; ĐP10; ĐP11; ĐP12; ĐP13
 • Các lớp Hệ thống điện (BK)
 • Kế hoạch TTCKDDC1 lớp T12CK2
 • TKB Các lớp ĐTTXa
  CÁC THÔNG BÁO
  Thay đổi TKB

 • Thông báo V/v thay đổi phòng học các lớp hệ VLVH khóa 2013
 • Danh sách khoa Điện- Điện Tử


    HỌC LẠI HÈ 2013
 • ĐKMH Học Lại HK123 - đăng ký tại PĐT A4 ngày 13/05/2013 và online... từ 17/05/2013 ... => BKĐT-Portal
     Xem "Web HỌC LẠI"
 • DÀNH CHO SV ĐHCQ BẰNG 2 và VLVH - học "DỰ THÍNH - CHUYỂN HỆ" (D2)
  (D2) Th.Báo ĐKMH "Dự thính -Chuyển hệ" Lịch trình đăng ký học chung HK131
  Mọi thủ tục đăng ký, đơn từ khiếu nại liên hệ PĐT-Cửa số 4 (nhà A1 - ĐHBK).
  Riêng SV VLVH (BK&ĐP) làm thủ tục tại tại PĐT-ĐTTX (lầu 1 nhà A4).
  + (D2-1) Từ --/--/2013 (tự do) đăng ký trước nguyện vọng học diện [D2] tại PĐT.
      Danh sách SV nộp phiếu đăng ký sẽ công bố cập nhật trên web @aao "Dự thính (DT)"
  + (D2-2) Từ --/--/2013 đến --/--/2013 đăng ký bổ sung nguyện vọng tham gia học [D2].
  Các SV đã đăng ký đợt 1 xem lại và bổ sung hiệu chỉnh nguyện vọng học qua Portal-ĐKMH
  + (D2-3) Từ --/--/2013 SV đã đăng ký[D2] đăng nhập vào Portal-ĐKMHđể kiểm tra kết quả xét TKB và bổ sung điều chỉnh lần cuối.
  Lưu ý: SV phải có biện lai đóng trước 50.000đ
  + Dự kiến công bố kết quả chính thức qua e-mail @stu ngày --/--/2013 (và trên trang Dự thính (DT))
  + SV đóng học phí và nhận TKB DỰ THÍNH - in và phát chung trong đợt dự thính HK131 (Dự kiến ngày --/--/2013).
 •  
 • Lưu ý về điều kiện xếp lớp,...:
  + SV phải có TKB trong HK chính (bằng 2 hoặc VLVH) mới được xếp TKB học dự thính với bằng 1.
       Các trường hợp đặc cách phải có đơn giải trình riêng
  + Chỉ được xếp lớp nếu còn chỗ - SV đăng ký trước sẽ được ưu tiên.
  + SV sẽ đóng học phí qua tài khoản thẻ DAB (mức và theo đợt của Dự thính dự kiến ngày --/--/2013). Nhận TKB chung tất cả các lớp "Dự thính" ... tại PĐT.


  Diện "DỰ THÍNH - CHUYỂN HỆ" (D2) - Liên thông MH (Không liên thông bằng cấp)

  DÀNH CHO SV ĐH VLVH - học "DỰ THÍNH - CHUYỂN CƠ SỞ" (DZ)
  (DZ)

  Th.Báo ĐKMH "Dự thính -Chuyển Cơ sở" Lịch trình đăng ký học chung HK131
  SV VLVH (BK&ĐP) làm thủ tục tại tại PĐT-ĐTTX (lầu 1 nhà A4).   
  Lưu ý: SV không được phép đăng ký (diện DZ) trùng các môn học với TKB chính khóa !
  + PĐT sẽ xét ưu tiên cho sinh viên chính khóa trước khi xét tới diện dự thính này.
  + [DZ-0] từ --/--/2013 (tự do) sinh viên VLVH đăng ký nguyện vọng học [DZ] HK131. Đăng nhập qua Portal-ĐKMH
  + [DZ-1] từ --/--/2013 đến --/--/2013 kiểm tra bổ sung đăng ký [DZ] qua mạng.
  + [DZ-2] từ --/--/2013. Các SV đã đăng ký [DZ & D2] đăng nhập vào Portal-ĐKMH để kiểm tra kết quả ĐKMH [DZ] và bổ sung điều chỉnh lần cuối.
  + Ngày --/--/2013, KQ ĐKMH chính thức [DZ] của các SV đã đăng ký thành công sẽ được gửi qua email @stu để xác nhận sơ bộ và để SV chuẩn bị đi học theo biểu đồ của lớp tương ứng (xem các “sổ tay SV”) + chuẩn bị đóng HP.   ® BKĐT, 2000-2012 ©
  Góp ý cho Webmaster